Regina Bouius-Riemersma

Algemeen directeur provinciale organisatie Secretaris College van Gedeputeerde Staten.

Vanaf oktober 2017 is Regina Bouius-Riemersma algemeen directeur/secretaris bij Provincie Fryslân. Mevrouw Bouius was directeur bij het UMCG in Groningen. Eerder was zij gemeentesecretaris van Zwolle en werkte ze bij verschillende ministeries. Ook was ze directeur Asiel bij de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND). In Fryslân is ze voorzitter geweest van de RvB van thuiszorgorganisatie Het Friese Land


E-mail: alg.directeur@fryslan.frl, Secretariaat: 058-2925645

Pagina opties