Het college van Gedeputeerde Staten

In elke provincie is een college van Gedeputeerde Staten (GS). GS is het dagelijks bestuur van de provincie. Provinciale Staten kiezen Gedeputeerde Staten. GS is vergelijkbaar met het college van Burgemeester en Wethouders in een gemeente.

Het hele college staat naast elkaar te poseren in de Statenzaal

Het college van Gedeputeerde Staten (vlnr): gedeputeerde Douwe Hoogland, gedeputeerde Sander de Rouwe, gedeputeerde Avine Fokkens, commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok,  gedeputeerde Sietske Poepjes, provinciesecretaris Regina Bouius - Riemersma en gedeputeerde Klaas Fokkinga.

Activiteitenkalender

Vanwege de coronamaatregelen van de Rijksoverheid komen de meeste activiteiten te vervallen of worden zij verplaatst. Daarom vindt u voorlopig op deze plek geen Activiteitenkalender GS. Zodra dat weer kan, starten wij met het publiceren van een actuele Activiteitenkalender GS.

Het college van Gedeputeerde Staten

Te downloaden:

Pagina opties