Het college van Gedeputeerde Staten

In elke provincie is een college van Gedeputeerde Staten (GS). GS is het dagelijks bestuur van de provincie. Provinciale Staten kiezen Gedeputeerde Staten. GS is vergelijkbaar met het college van Burgemeester en Wethouders in een gemeente.

Het voltallige college voor het provinciehuis

Het college van Gedeputeerde Staten (vlnr): De gedeputeerde Douwe Hoogland, provinciesecretaris Regina Bouius - Riemersma, gedeputeerde Avine Fokkens, commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok en de gedeputeerden Sander de Rouwe en Sietske Poepjes.

Activiteitenkalender

U kunt de meest recente activiteitenkalender van GS downloaden onderaan deze pagina. Het archief van de activiteitenkalender is te vinden via het webarchief

Het college van Gedeputeerde Staten

Pagina opties