De heer drs. A.A.M. (Arno) Brok

Commussaris van de Koning BrokDe heer drs. A.A.M. (Arno) Brok is commissaris van de Koning in de provincie Fryslân. Hij is voorzitter van Provinciale Staten (PS) en voorzitter en lid van het college van Gedeputeerde Staten (GS).

Als rijksheer heeft hij taken op het gebied van burgemeestersaangelegenheden, legt hij gemeentebezoeken af, onderhoudt hij contacten met rijksfunctionarissen in de provincie en is hij mede verantwoordelijk voor Koninklijke onderscheidingen en predicaten.

Curriculum vitae

Het CV van de commissaris van de Koning kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Uitnodigingen

Wilt u de commissaris van de Koning uitnodigen om een activiteit bij te wonen, dan kunt u dit formulier invullen. U kunt algemene informatie over uitnodigingen aantreffen onder provincietaken.

Installatierede

De installatierede van de commissaris van de Koning kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Portefeuille

Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok heeft interbestuurlijk toezicht, bestuurlijke vernieuwing, communicatie, rijkstaken en integriteit in zijn portefeuille.

Pagina opties