Contact

Contact met Provinciale Staten als geheel loopt via de Statengriffie. De Statengriffie helpt Provinciale Staten bij het vervullen van haar controlerende, kaderstellende en vertegenwoordigende functie. De Statengriffie houdt zich bezig met secretariële, adviserende en procesmatige taken voor Provinciale Staten en de Statencommissies.

U kunt contact opnemen met de stategriffie via: statengriffie@fryslan.frl of via telefoonnummer: 058 - 292 5996.

Om alle statenleden in éen keer te bereiken zonder tussenkomst van ambtenaren of de griffie, mailt u naar staten@fryslan.frl.

Volg ons

Social media icoon: Twitter Social media icoon: Facebook - #ferkiezings2019 #ditdoetdeprovincie #PS2019

Wat doet de provincie?

Weten wat de provincie doet? Bekijk dan onderstaande video!

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.