1. Actualiteiten gaswinning

In het dossier mijnbouw spelen momenteel een aantal vergunningverleningen. Zoals bekend is de provincie tegen gaswinning. Dit wordt komende week nogmaals duidelijk gemaakt. Er wordt beroep ingesteld tegen de instemming door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met verlenging en verhoging van productie van gaswinning bij De Blesse - Blesdijke. Ook heeft de provincie bezwaar aangetekend bij het ministerie van EZK tegen de verlening van een gewijzigde startvergunning voor geothermie bij Leeuwarden. Tenslotte vindt op 10 januari de zitting plaats van de procedure die de NAM heeft aangespannen bij de Raad van State tegen de ministeries van EZK en LNV. Provincie is uitgenodigd om een toelichting op haar standpunt te komen geven in deze zitting.