1. Oproep tot afschaffen kalenderlandbouw

De provincie Fryslân roept het rijk op om te stoppen met landbouwbeleid op basis van vastliggende kalenderdata. Een brief met die strekking wordt vandaag gestuurd aan minister Piet Adema. Sturen op een specifieke datum is niet haalbaar omdat de (weers-)omstandigheden ieder jaar kunnen verschillen. Toch gebeurt dat nu geregeld in het beleid van het rijk. De brief wordt verstuurd mede op verzoek van Provinciale Staten.