Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 7 mei 2024

1. Beleidsbrief Prioritering uitgifte stikstofruimte 

Stikstofruimte in provinciaal bezit wordt ingezet voor de legalisatie van PAS-melders, mits dat juridisch mogelijk is. Zolang het niet mogelijk is, kan de stikstofruimte ook tijdelijk worden gebruikt voor andere provinciale projecten. Dat staat in de Beleidsbrief Prioritering Uitgifte Stikstofruimte, die vandaag is vastgesteld. De brief wordt voorgelegd aan Provinciale Staten. Die spreken er naar verwachting in juni over.