1. Wageningen Research gaat experimenteren met Agroforestry

Er is nog weinig kennis over de potentiële bijdrage van agroforestry aan de klimaatbijdrage van melkveehouderijen, en over de effecten van agroforestry op de praktijk van moderne melkveehouderijbedrijven. In een Publiek Private samenwerking zullen partijen, waaronder overheden, melkveehouders, onderzoeksinstituten en natuurorganisaties bij Dairy Campus gaan experimenteren met diverse agroforestry-systemen en monitoring voor antwoorden op praktische vragen.

2. Meldpunt Frysk – tuskenstân

Friezen binne en bliuwe skerp op it brûken fan it Frysk troch allerhanne ynstânsjes. Dat docht bliken út de opbringst fan it Meldpunt Fryske Taal fan de provinsje Fryslân. Yn de ôfrûne twa jier kamen der 52 meldingen binnen fan net of ferkeard brûken fan it Frysk yn ferskate uteringen.

3. Drie subsidieregelingen open voor initiatiefrijke Friezen

Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen vanaf 12 september 2022 weer diverse subsidies aanvragen via Streekwurk. Het Iepen Mienskipsfûns, de Europese regeling LEADER en het Regiofonds worden tegelijkertijd opengesteld. In deze subsidieronde komt hiermee bijna 2 miljoen euro beschikbaar voor heel Fryslân. Op 12 september worden alle regelingen opengesteld. Aanvragen voor het Iepen Mienskipsfûns en het Regiofonds moeten uiterlijk 6 oktober binnen zijn, voor LEADER kan dit t/m 20 oktober.