1. Openstellingsbesluit Investeringsregeling reductie stikstofemissie Noord-Nederland

Op 7 juni gaat de subsidieregeling open waarmee melkveehouders advies kunnen krijgen op bedrijfsniveau om stikstofreductie te realiseren. Ook kan er subsidie worden gevraagd voor een aantal investeringen die, met toepassing van de Landbouwvrijstellingsverordening, kunnen worden gesubsidieerd. Er wordt € 13,75 miljoen opengesteld in de drie noordelijke provincies.

2. Iepenstelling subsydzjeregeling Dakken Fryske Pleatsen

Dakken fan pleatsen binne yn it ûnderhâld it meast kwetsber en in min dak foarmet by werbestimming faak in finansjele drompel. Foar it opknappen fan dakken by pleatsen is in subsydzjeregeling opsteld mei provinsjale middels. De regeling iepenet 12 juny en hat €600.000,- beskikber (maksimaal €25.000,- de oanfreger).

3. Werkbezoek Oradea

Gedeputeerde Poepjes gaat op 13 en 14 juni voor een werkbezoek naar het Roemeense Oradea. Daar opent ze de eerste bijeenkomst van het nieuwe Europese netwerk Uninet, een netwerk van Europese universiteiten en academische instellingen die zich bezig houden met meertaligheid.