1. Verlenging Voucherregeling Energiecoöperaties Fryslân

De Voucherregeling Energiecoöperaties Fryslân wordt met een jaar verlengd tot en met 31 december 2024. Lokale Friese energiecoöperaties kunnen hiermee extra steun aan blijven vragen bij het uitvoeren van projecten.  Zij kunnen subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld voorbereidingskosten die bijdragen aan de businesscase van lokale energieprojecten.

2. De Friese OV-monitor 2022

Het college van Gedeputeerde Staten heeft het jaarverslag van de Friese OV-monitor 2022 vastgesteld. In het verslag over 2022 staat dat het Friese openbaar vervoer door reizigers met gemiddeld een 7,7 werd gewaardeerd. Het jaarverslag laat ook goede resultaten zien ten aanzien van de duurzaamheidsdoelstellingen en het beperken van de CO2-uitstoot. Bij het regionale treinvervoer is door de overgang van diesel naar zogenaamde HVO-olie de CO2-uitstoot fors gedaald. Er waren ook aandachtspunten. In 2022 was er veel uitval door ziekteverzuim onder het personeel. Hierdoor lukte het niet om de volledige dienstregeling te rijden. Inmiddels wordt de volledige dienstregeling weer gereden.