1. Voortgang natuurdoelanalyses

De provincie Fryslân neemt tot juli van dit jaar de tijd om de tien natuurdoelanalyses voor de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden aan te leveren bij de Ecologische Autoriteit (EA). Op datzelfde moment levert de provincie het ontwerp-gebiedsprogramma voor het Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG) in bij het Rijk. En kiest daarmee voor zorgvuldigheid boven snelheid.