1. Regiodeal Waddeneilanden en Noordwest-Fryslân

Gedeputeerde Staten besluiten om samen met het Rijk een Regiodeal te sluiten voor de Waddeneilanden en voor Noordwest-Fryslân. In deze regiodeals werken Rijksoverheid en regio's samen om – met behulp van een extra financiële impuls - de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen. De gevraagde provinciale bijdrage voor deze Regiodeals (5,4 miljoen euro voor de Waddeneilanden en 5 miljoen euro voor Noordwest-Fryslân) wordt voor zover mogelijk ingevuld op basis van bestaande budgetten. Woensdag 1 november is de landelijke ondertekening van de regiodeals.

2. Cofinanciering Beleefcentrum de Tonnenloods

De Tonnenloods behoort tot het cultuurhistorische industrieel erfgoed van Terschelling. In het pand onderhield Rijkswaterstaat de stalen tonnen uit de  Waddenzee. De Tonnenloods wordt omgebouwd en het gebouw wordt verduurzaamd om ervoor te zorgen dat het gebouw een multifunctioneel beleefcentrum kan worden. Zo komt er ruimte voor kantoorplekken, ruimtes voor presentaties, tentoonstellingen, events en congressen, voorlichtingen, educatie en excursies. Gedeputeerde Staten leveren een hierbij een cofinancieringsbijdrage van €816.523,-.