1. Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2021

Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn in het afgelopen jaar volgens plan verlopen. Dat staat in het jaarverslag dat de provincie over 2021 heeft opgesteld. Dat verslag geeft daarom ook geen aanleiding om het programma voor 2022 aan te passen.

2. Besluit aandeelhouders Thialf over energieaansluiting Liander

Als aandeelhouder van Thialf geeft de provincie Liander toestemming onder het parkeerterrein van Thialf een kabel aan te leggen om het zonnepark Rotsterhaule op het net aan te sluiten. Het verlicht de problematiek van aansluitingen van zonnepanelen op het netwerk. Het levert Thialf een gestandaardiseerde vergoeding op.

3. Versnelling op N354 vergt forse ingrepen

Nieuwe rondwegen, ongelijkvloerse kruisingen, tunnels voor landbouwverkeer. Er zijn forse maatregelen nodig om de doorstroming van het verkeer op de N354 (Sneek-Leeuwarden) aanzienlijk te kunnen versnellen. Onderzoek, in opdracht van Gedeputeerde Staten verricht, laat dat zien.