1. Geld voor herstel stikstofgevoelige natuur

De provincie Fryslân krijgt 45 miljoen euro van het Rijk voor het herstellen van stikstofgevoelige natuur. Met het Provinciaal Programma Natuur wil de provincie Fryslân inzetten op een duurzame verbetering van de natuur in de Natura 2000-gebieden en in leefgebieden van kwetsbare plant- en diersoorten. Het programma is onderdeel van de landelijke, structurele stikstofaanpak van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

2. Versterking Fries in het onderwijs

Alle scholen in Fryslân kunnen vanaf 13 september weer een subsidie aanvragen voor het versterken van het Friestalige onderwijs. De regeling Frysk foar no en letter is van 13 september tot en met 14 december 2021 weer open. Er is 400.000,- euro beschikbaar. Met de regeling Frysk foar no en letter wil de provincie Fryslân scholen ondersteunen bij het versterken van de positie van het Fries.

3. Beslissing op het bezwaar van de  St. Nobilis tegen het besluit om geen subsidie te verlenen

Het bezwaar van het centrum voor prentkunst Nobilis uit Fochteloo tegen haar subsidieafwijzing is onterecht. Dat zegt de provinciale bezwaarschriftencommissie. Nobilis deed een aanvraag voor een meerjarensubsidie uit de provinciale regeling voor musea. Daarvoor moet ze echter ingeschreven zijn in het museumregister, en dat is niet het geval. Nobilis krijgt wel een subsidie uit de regeling kleine culturele initiatieven (7.500,- euro).

4. Subsidie voor filmonderwijs

Filmhub Noord krijgt voor de komende twee jaar 50.000,- euro subsidie van de provincie Fryslân. Dit initiatief beoogt filmeducatie in het onderwijs te bevorderen, zodat kinderen leren hoe ze naar filmbeelden moeten kijken en hoe ze ermee om kunnen gaan. Ook kunnen ze ervaring opdoen met het zelf maken van filmbeelden. Ook Groningen en Drenthe subsidiëren Filmhub Noord, dat de drie noordelijke provincies bedient.