1. Cofinanciering doorontwikkeling Blue Energy Afsluitdijk (B1)

Er komt een cofinancieringsbijdrage van ruim 1.2 miljoen euro beschikbaar voor het opschalen van het Blue Energy project op de Afsluitdijk. Het geld zal worden gebruikt voor het opschalen van de installatie op de Afsluitdijk naar een 16,5 kW Blue Energy-installatie en het ontwikkelen van een ecologisch verantwoorde waterinname en watervoorbehandeling.

2. Vijfde fase gebiedsontwikkeling Beekdal Linde

Voor de gebiedsontwikkeling Beekdal Linde stelde de gebiedscommissie een vijfde uitvoeringsplan op die het college vaststelt. Dit plan omvat inrichtingsmaatregelen voor het deelgebied ”Stuttebosch”. In dit gebied komt o.a. een vispassage, parkeervoorziening en een wandelpad. Ook wordt het laatste gedeelte van het fietspad tussen de Bekhof en de Bovenweg aangelegd. De provinciale bijdrage voor deze 5e fase is ruim 132.000 euro.

3. Verkoop steunpunten Hurdegaryp en Scharnegoutum

De provincie Fryslân gaat de wegensteunpunten in Hurdegaryp en Scharnegoutum verkopen. Beide locaties, die dienden als uitvalsbasis voor de provinciale wegbeheerders, zijn de afgelopen jaren overbodig geworden. Ze gaan op korte termijn in de verkoop. Met de vier resterende steunpunten (Donkerbroek, Bolsward, Dokkum en It Swettehûs) en twee locaties alleen voor opslag van strooizout (Stiens en Wolvega) is de provincie voldoende gedekt.