1. Maatschappelijke plus Franekeradeel-Harlingen

Nagenoeg alle maatregelen in het gebied Franekaeradeel-Harlingen zijn uitgevoerd en daarmee is ook de schade door bodemdaling als gevolg van zout- en gaswinning gecompenseerd en hersteld. Voor de ‘maatschappelijke plus’ resteert door meevallers een restantbedrag. Er wordt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aangegaan om nog drie projecten te kunnen uitvoeren in het gebied.

2. 400.000 euro voor aanpak ondermijning

De provincie geeft een impuls aan de aanpak van ondermijning. Er komt een hack-evenement om ict-systemen van gemeenten te testen en ambtenaren en bestuurders krijgen trainingen om bewustwording te vergroten. Ondermijnende activiteiten op vakantieparken worden in kaart gebracht en er komen ondermijningsconferenties. Dit wordt betaald uit een incidentele bijdrage van €400.000,- van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ondermijning is een urgent probleem dat onze rechtstaat aantast. Het gaat om georganiseerde criminaliteit via bijvoorbeeld misbruik van overheidsvoorzieningen zoals subsidies en vergunningen, drugslaboratoria op het platteland en bedreiging van politieke ambtsdragers. Al enige jaren zet de provincie zich samen met Friese medeoverheden, het RIEC Noord Nederland en ministeries in op een brede aanpak.

3. €50.000,- subsidie voor educatieproject boerenlandvogels

Hogeschool Van Hall Larenstein krijgt van de provincie Fryslân een incidentele subsidie van €50.000,- voor het educatieproject ‘Basiskennis Ecologie Boerenlandvogels en Monitoring’. Met dit project zet Van Hall Larenstein onder andere in op het ontwikkelen van cursussen over ecologie van boerenlandvogels en onderzoek naar kennis, houding en gedrag van verschillende doelgroepen. Dit project sluit aan bij de Nota Weidevogels 2021-2030.