1. Prioritering NuLelie projecten Liander

De partijen die samen werken aan de Regionale Energiestrategie Fryslân (RES) hebben Liander geadviseerd op welke punten zij voorrang moet geven bij de versterking van het elektriciteitsnet. Liander had de partijen daarom verzocht. De RES-partijen vinden het belangrijker dat er stroom geleverd kan worden dan dat er teruglevering aan het net mogelijk is. Ook willen ze dat er gekeken wordt naar de maatschappelijke impact en de geografische samenhang.

2. Vaststelling Energieprogramma

Het Friese Energieprogramma 2022-2025 is definitief, nadat Provinciale Staten hun wensen en bedenkingen hebben meegegeven op het concept dat zij in januari bespraken. Op hoofdlijnen blijft het programma gelijk aan het concept zoals GS het in november vorig jaar vaststelde.

3. Evaluatie en wijzigingen subsidie-instrumenten Energiebesparing

De Friese plusregeling op de landelijke subsidie voor duurzame energie en energiebesparing (ISDE) wordt goed gebruikt. Dat geldt minder voor de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). Daarom hevelt de provincie 175.000,- euro uit de SEEH-pot over naar de ISDE plusregeling. Bovendien stelt de provincie nog eens 250.000,- euro extra beschikbaar voor diezelfde regeling, waardoor er dus 425.000,- euro in totaal bijkomt. Daarmee kunnen meer woningeigenaren geholpen worden hun huis te verduurzamen.

4. Subsidieverlening Aldeboarn – De Deelen

Stichting Beekdallandschap Koningsdiep | de Nije Boarn ontvangt ruim 120.000 euro voor het project ‘Gebiedsproces Aldeboarn De Deelen'. Doel van de stichting is om (van onderop) met een ontwerp gebiedsplan te komen. 

Activiteiten/werkbezoeken

Onder voorbehoud

  • 30 maart, afscheid Marc Winters, Thialf, Douwstra
  • 30 maart, aftrap Provinciaal programma schoolschaatsen, Douwstra, Leeuwarden
  • 30 maart, opening uitkijkpunt van it IFG, Hoogland, Ryptsjerksterpolder
  • 31 maart, Onderwijsprijs, Poepjes, Dokkum
  • 31 maart, Joost Halbertsmaprijs, Poepjes, Grou 
  • 1 april, werkbezoek met de FOM, Douwstra
  • 1 april, opening watersportseizoen, Fokkens, Heeg
  • 1 april, Prins Claus Concert, Douwstra en Poepjes, Groningen