Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 28 mei 2024

1. Watercampus monitor 2023

Jaarlijks komt de WaterCampus Monitor uit. De monitor van 2023 is de 8e editie in de huidige vorm. Uit deze monitor blijkt dat WaterCampus in 2023 opnieuw een goede ontwikkeling heeft doorgemaakt. De monitor laat zien dat WaterCampus op nagenoeg alle Key Performance Indicators (KPI’s) resultaten en groei heeft bereikt.

2. Budget voor onderzoek en monitoring woningbouw

GS heeft besloten om voor de jaren 2024 tot en met 2027 jaarlijks €150.000,- vrij te maken voor monitoring en onderzoek. Als input voor het herijken van de regionale woondeals en het opstellen van het Fries Woonplan zijn onderzoeken en monitoring noodzakelijk. Dit geld is afkomstig uit het budget van €5.000.000,- voor Wonen uit het bestuursakkoord.