1. Onderzoek naar ontwikkelingsrichting Tresoar

Hoe ziet de toekomst van historisch centrum Tresoar eruit? De provincie start een onderzoek in welke richting Tresoar zich moet ontwikkelen. Aanleiding is het gegeven dat het ministerie van OC&W zich per 2024 terugtrekt uit Tresoar. Eind dit jaar moeten er enkele toekomstscenario’s liggen.

2. Nieuwe Wadloopverordening: cursus verplicht voor begeleiders en sololopers

Begeleiders van Wadloopgroepen en sololopers moeten voortaan verplicht vooraf een digitale cursus (E-learning) succesvol afronden. Het is een van de voorschriften in een nieuwe Wadloopverordening, die wordt voorgelegd aan Provinciale Staten. Momenteel zijn er in principe geen voorschriften voor begeleiders- en sololooppassen. Ook Groningen en Noord-Holland vernieuwen hun Wadloopverordening. De intentie is dat die straks in alle drie Waddenprovincies gelijk is.

3. Faunabeheerplan Jacht alsnog goedgekeurd

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben het Friese Faunabeheerplan over de jacht alsnog goedgekeurd. Doordat de Faunabeheereenheid het plan heeft verbeterd, voldoet het nu aan de wettelijke eisen. Een goedgekeurd faunabeheerplan is nodig om te mogen jagen op hazen, fazanten, wilde eenden en houtduiven.