1. Thematender IMF voor verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Van 8 tot en met 25 mei 2023 kunnen eigenaren van maatschappelijk vastgoed, zoals dorpshuizen, subsidie krijgen voor het verduurzamen van hun panden. Te denken valt aan de installatie van zonnepanelen of isolatiemaatregelen. Er is in totaal €2.325.000,- beschikbaar, de subsidie loopt via het Iepen Mienskipsfûns.

2. Ondertekening convenant samenwerking natuurbranden

Het college ondertekent het Convenant Natuurbrandbeheersing in juni van dit jaar. In Fryslân werken verschillende partijen al jaren samen via een gebiedsgerichte aanpak om natuurbranden te voorkomen. Om deze samenwerking te formaliseren gaan 19 partijen een convenant aan die op 22 juni 2023 wordt ondertekend. De betrokken partijen zijn provincie Fryslân, Veiligheidsregio Fryslân, 12 Friese gemeenten en 5 natuurbeheerorganisaties.

3. Subsidie voor The Passion Hemelvaart

De gemeente Súdwest-Fryslân krijgt €33.333,- subsidie voor The Passion Hemelvaart. Dit is een vervolg op The Passion in Harlingen die op 6 april jongstleden plaatsvond. The Passion Hemelvaart is een televisieregistratie en wordt op 18 mei uitgezonden. Opnames zijn in Bolsward en Sneek.

4. Openstelling Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landbouw

Binnen de Subsidieregeling Kwaliteitsimplus Natuur en Landschap (SKNL) is €2.540.000,- beschikbaar voor ongeveer 50 hectare grond. De SKNL is voor grondgebruikers die grond geschikt willen maken voor natuurbeheer. Ook natuurbeheerders die de natuurkwaliteit willen verhogen kunnen gebruikmaken van de regeling.