1. Ontwerp meer bij Oudega (Smallingerland) vastgesteld

De komst van het Meer bij Oudega (Smallingerland) is weer een stap verder. GS heeft vandaag het ontwerp voor het nieuwe meer vastgesteld, met daarin zes eilanden. Een daarvan bestaat al. Van de vijf nieuwe zijn er vier bestemd voor recreatie en wordt er een afgesloten voor natuurontwikkeling. Ook in Smallingerland is het ontwerp vastgesteld. . De uitvoering begint naar verwachting eind volgend jaar.

2. Veenweidepilot Bodemvruchtbaarheid Aldeboarn De Deelen

Gebiedscoöperatie It Lege Midden ontvangt 65.000 euro voor een bodemvruchtbaarheidsproject in Aldeboarn De Deelen. Acht boeren in het veenweidegebied experimenteren onder andere met gewas-, mest-, bodem- en voermaatregelen om de balans bodem-bedrijf te verbeteren. Door bijvoorbeeld anders te bemesten en het toevoegen van organische stof aan de bodem hopen de boeren op positieve effecten voor het veenweidegebied. Zoals verminderde inklinking van het veen en verminderde CO2-uitstoot. De pilot loopt tot en met de zomer van 2024.

3. Openstelling derde ronde Iepen Mienskipsfûns 2021

Van 6 tot 30 september 2021 (17.00 uur) kunnen initiatiefnemers weer hun leefbaarheidsproject indienen bij het Iepen Mienskipsfûns (IMF). Het gaat hierbij om een totaalbedrag voor heel Fryslân van 1.400.000 euro. Het IMF draagt bij aan de leefbaarheid van Fryslân door te zorgen dat 'van onderop' projecten gerealiseerd worden.

4. Subsidiepot voor excursies ook open voor wetenschappelijk onderwijs

De provinciale ‘coronaregeling’ die scholen stimuleert excursies te boeken bij Friese groepsaccommodaties gaat ook gelden voor universitair onderwijs in Fryslân. De regeling krijgt nog een tweede aanpassing: van een groepsaccommodatie is voortaan al sprake vanaf tien bedden. Tot dusver lag dit minimumaantal op twintig. De subsidiepot is sinds 22 juni open. Er zijn al zestien aanvragen binnen voor een totaalbedrag van 90.000 euro. Er is in 500.000 euro beschikbaar.