1. Missy Wetterwaarmte

Overheden in Fryslân willen met collectieve warmtenetten en met aquathermie zorgen voor een versnelling in de warmtetransitie. Ook willen de overheden lokale initiatieven faciliteren. Dat staat in de Missy Wetterwaarmte, waarin Fryslân haar ambities op het gebied van aquathermie heeft geformuleerd.