1. Rapportage knelpunten woningbouw

Meer provinciale regie, goede samenwerking en structurele financiële ondersteuning vanuit het Rijk moeten de realisatie van de Friese woningbouw versnellen. Dat blijkt uit een knelpuntenanalyse die in opdracht van de provincie is uitgevoerd. Positief is dat de projecten uit de woondeals realistisch zijn, zo blijkt uit de analyse. Maar om deze projecten ook snel uit te voeren is wel regie van zowel gemeenten als provincie nodig. GS gaat met alle betrokken partijen kijken hoe de aanbevelingen worden opgepakt.

2. Jaarbericht Fryske guozzeoanpak

Ieder jaar wordt er een update gemaakt van de feitelijke kerncijfers van de Friese ganzenaanpak. Deze update wordt door Gedeputeerde Staten ter kennisgeving aan Provinciale Staten en andere betrokken partijen gestuurd. Zo worden zij geïnformeerd over de resultaten van de Friese ganzenaanpak. De belangrijkste conclusie uit het jaarbericht is dat het schadebedrag nog altijd toeneemt. Belangrijkste oorzaak van deze toename is de gestegen grasprijs. Door de gestegen grasprijs is de uitgekeerde tegemoetkomingen gestegen van 11,6 miljoen euro in 2021-2022 naar 12,8 miljoen euro in 2022-2023.

2. Voortgang Code Rood funderingsaanpak

Provinciale Staten worden per brief geïnformeerd over de voortgang. Door de onafhankelijk adviseurs is het overleg gestart met alle eigenaren. Eind januari 2024 verwachten we de eerste concept herstel- en financieringsplannen. De begeleiding naar maatwerkoplossingen voor de 13 code rood gevallen binnen de geldende kaders zal naar verwachting doorlopen tot en met 2024.