1. Geld voor bescherming van otters in verkeer

De provincie investeert de komende tien jaar gericht in de veiligheid van otters in het verkeer. Urgente knelpunten zijn de afgelopen jaren al aangepakt, maar door toename van het aantal otters ontstaan er ook weer nieuwe. In fondsen die eerder al door Provinciale Staten beschikbaar zijn gesteld zit nog 340.000 euro. Het College wil de besteding daarvan over de komende tien jaar uitsmeren.
 

2. Maatregelen om ongelukken met damherten en reeën te voorkomen

Door overstekende damherten en reeën telt Fryslân jaarlijks zo'n 700 aanrijdingen. Een kwart daarvan vindt plaats op provinciale wegen. Om het tal ongevallen te verminderen, en daarmee de veiligheid voor weggebruikers te vergroten, treft de provincie op vijf plekken maatregelen.

3. Verkeersveiligheidsgeld naar tien Friese infra-projecten

Tien infra-projecten in Fryslân profiteren van een landelijke subsidie uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. Het gaat om een bedrag van ruim 5 miljoen euro. De provincie kreeg dat eind 2020 al toegekend, maar nu is ook bekend hoe dit geld wordt verdeeld. Onder andere het knooppunt bij Marsum en de N359 (Leeuwarden-Bolsward) vallen in de prijzen.
 

4. Subsydzjeregelingen Fryske Taal en Kultuer

Ek dit jier kinne organisaasjes in subsydzje krije om mear Frysktalige uteringen te brûken. Fan 1 april ôf oant en mei 15 oktober kinne sy in oanfraach by de provinsje Fryslân yntsjinje foar de regeling Sichtberens Fryske Taal 2022. Der is 75.000,- euro beskikber. Foar Iepenloftspullen komt mear jild beskikber. De beskikbere subsydzjepot giet omheech fan 50.000,- nei 100.000,- euro. Ek kinne de stiftingen efter de iepenloftspullen mear oanfreegje: 10.000,- euro yn plak fan 5.000,- euro.

5. Subsidie voor investeringen in verbetering van de waterkwaliteit

De EU en de provincie stellen gezamenlijk bijna 3,8 miljoen euro beschikbaar aan boerenbedrijven die investeren in een overgang naar natuur-inclusieve landbouw. In 2027 moet in heel Europa de kwaliteit van het water schoon en gezond zijn. De subsidie geldt als een impuls om dat doel te behalen