Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 21 mei 2024

1. Startnotitie economie

Eind dit jaar wordt de Beleidsbrief Economie aan Provinciale Staten voorgelegd. Ter voorbereiding daarop legt GS een Startnotitie voor aan de Staten. Hierin wordt aangegeven welke onderwerpen in de Beleidsbrief aan de orde zouden moeten komen en welk proces het college volgt in de voorbereiding van het nieuwe beleid. In de Startnotitie worden vijf vragen geformuleerd die PS kunnen beantwoorden om daarmee input en sturing te geven aan de Beleidsbrief Economie. Naar verwachting wordt de Startnotitie in juli behandeld in Provinciale Staten.

2. Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 2024 – 2025

Gedeputeerde Staten hebben een Regionale Aanpak voor Laadinfrastructuur 2024-2025 vastgesteld. De regionale aanpak is in samenspraak met gemeenten opgesteld. Zo is er een tweejaarlijkse Regionale Agenda Laadinfrastructuur opgesteld waarin concrete activiteiten en werkafspraken zijn gemaakt om de laadinfrastructuur in Fryslân te versnellen. Die afspraken gaan over het optimaliseren van het bestaande netwerk voor personenvoertuigen, een laadnetwerk voor bestelbussen en vrachtwagens en het slim laden van voertuigen, bouwlogistiek en vaartuigen.