1. Nij reglemint provinsjale prizen en beneaming 2022

Deputearre Steaten hawwe it nije reglemint foar provinsjale prizen en beneaming 2022 fêststeld. It reglemint is ûntstien út de provinsjale prizeferoardering dy’t DS foar de simmer fêststelde. Nije prizen dy’t derby komme, binne de Els Veder Smitpriis en de Lytse Obe. Yn it reglemint steane ek regels foar de beneaming van advyskommisjeleden.

2. Ondertekenen Sustainable Development Goals

Tijdens de mondiale Sustainable Development Goals (SDG) Action Day op 27 september as. ondertekent de provincie Fryslân een intentieverklaring rondom deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Dit past bij de manier waarop Fryslân met de SDG's omgaat. De provincie besloot in 2018 actief rekening te houden met de SDG's. Dit heeft zich onder andere in het bestuursakkoord vertaald. Fryslân is de tweede provincie die ondertekent.

3. Openstelling van de Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsverplaatsing Hegewarren

De Subsidieregeling agrarische bedrijven (SAB) voor de aanwezige bedrijven in de Hegewarren staat eind september open. Hiermee krijgen de bedrijven de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor de kosten en investeringen die bij verplaatsing komen kijken. Er is 500.000 euro beschikbaar.