Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 2 juli 2024

1. Constituerend beraad college van Gedeputeerde Staten

Gedeputeerde Kooistra neemt het grootste deel van de bestaande portefeuille van oud-gedeputeerde Wiersma over. Er vinden een paar kleine verschuivingen plaats om meer balans aan te brengen in de totale werklast.

2. Cofinanciering Waddenfondsproject Het Ziltepad

Het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân heeft besloten om  in te stemmen met het verstrekken van een cofinancieringsbijdrage van €76.352,-, voor het meerjarig programma Het Ziltepad. Het Ziltepad verbindt 22 historische kerken tussen Oost-Groningen en Den Helder met elkaar met fiets- en wandelpaden. De totale route loopt uiteindelijk langs drie provincies: Noord-Holland, Fryslân en Groningen en bestrijkt de gehele waddenkust. Ook andere partijen hebben besloten om in te stemmen met een cofinancieringsbijdrage, waaronder het Waddenfonds.