Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 18 juni 2024

1. Voorwaarden openstelling Investeringsregeling Reductie Stikstofemissie vastgesteld

Gedeputeerde Staten hebben de voorwaarden van de ‘Investeringsregeling Reductie Stikstofemissie Noord-Nederland’ vastgesteld. Het doel is om deze regeling in juli 2024 opnieuw open te stellen voor boeren in Fryslân, Groningen en Drenthe. De subsidieregeling is bedoeld voor maatregelen die zorgen voor minder stikstofuitstoot op hun bedrijf. Het maatregelenpakket in de regeling is dusdanig aangepast dat realisatie van maatregelen een hoger reductiepercentage van stikstofuitstoot oplevert. In totaal is binnen deze openstelling €10 miljoen beschikbaar.

2. Uitvoeringsprogramma Toegankelijkheid openbaar vervoer 2024 – 2028

Het college van Gedeputeerde Staten heeft het Uitvoeringsprogramma Toegankelijkheid openbaar vervoer Fryslân 2024–2028 vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma staan maatregelen die het college wil nemen om het openbaar vervoer in Fryslân toegankelijker te maken voor mensen die minder valide zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om bushaltes toegankelijker te maken en het zorgen voor reisassistentie voor mensen die minder valide zijn.