1. Voorfinanciering energiehub Thialf

De minister van Langdurige zorg en Sport heeft besloten de benodigde € 3,44 miljoen in 2023, 2024 en 2025 voor de eerste fase toe te kennen. De minister geeft in haar brief aan dat ze het geld uitkeert aan de provincie om het door te sluizen aan Thialf. Wil Thialf de hub deze zomer al in gebruik kunnen nemen om ervan te kunnen profiteren, dan heeft het ijsstadion het geld eerder nodig. De provincie zal de voorfinanciering verzorgen.

2. Voucherregeling energiecoöperaties Fryslân verlengd

De voucherregeling waarmee energiecoöperaties in de provincie Fryslân subsidie kunnen krijgen voor het leveren van duurzame, lokaal opgewekte energie, loopt langer door dan gepland. De regeling, die op 30 april zou sluiten, blijft nu open tot en met 31 december 2023. Het budget gaat omhoog van 100.000 naar 165.000 euro.

3. Ontwerp natuurbeheerplan 2024

Het Ontwerp Natuurbeheerplan Fryslân 2024 ligt zes weken ter inzage. In dit plan staan het beleid, de doelen en de subsidiemogelijkheden voor (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer beschreven.

4. Steunbetuiging aan FUEN

GS steunt de Federal Union of European Nationalities (FUEN) in een hoger beroep tegen de Europese Commissie. Die besloot geen actie te zetten op het uitvoeren van het Minority Safepack Initiative, een initiatief waarin acties staan om minderheidstalen te steunen. FUEN gaat nu naar het Europees Hof om dat besluit aan te vechten.

5. Vervolg bodemonderzoeken door Louis Bolk Instituut

Het Louis Bolk Instituut gaat twee wetenschappelijke vervolgonderzoeken in het veenweidegebied voor het Veenweideprogramma doen. Voor het ene onderzoek over hydrofobe bodems wordt de aangelegde veldproef in Delfstrahuizen doorgezet. Ook komt er een proefperceel in Aldeboarn De Deelen. Voor het tweede onderzoek, over de effecten van verschillende organische stof en mestsoorten, blijven de aangelegde proeven in Koufurderige in stand. Beide onderzoeken hebben een looptijd van 2023-2025.