1. Beleidsregels pre-SMP-methode voor natuurvriendelijk isoleren

De Friese gemeenten kunnen vanaf nu gebruik maken van deze zogenoemde pre-soortenmanagementplan-methodiek (pre-SMP-methode, ontwikkeld door provincie Utrecht). Daarmee krijgen ze voor hun hele gemeente een ontheffing van de Wet natuurbescherming, waarmee particulieren hun woning kunnen isoleren. Woningeigenaren maken eenvoudig gebruik van de gemeentelijke ontheffing door te kiezen voor een bedrijf dat natuurvriendelijk isoleert.

2. Bezoek Commissaris van de Koning aan Caribisch Nederland

De commissaris van de Koning gaat op werkbezoek naar de Caribische eilanden. Hij woont op uitnodiging van de regeringscommissaris en de eilandsecretaris de viering van Statia Day op Sint Eustatius op 16 november bij. Het is deel van een tegenbezoek van het werkbezoek dat de BES-eilanden brachten aan de Waddeneilanden op 15 en 16 juni. De commissaris zal dus ook St. Maarten en Saba aandoen. De Caribische eilanden en onze Waddeneilanden hebben veel gemeen. Uitwisseling van kennis en ideeën is nuttig. Verder zal de commissaris plichtplegingen hebben uit hoofde van zijn nevenfunctie als voorzitter van het landelijke comité ‘Stilstaan bij Corona.’