1. Fryslân past dienstregeling aan voor kostendekkend openbaar vervoer

De bussen van Arriva zullen volgend jaar 5,7 procent minder dienstregelingsuren rijden. De dienstregeling zal zondag 9 januari ingaan. De afname vloeit voort uit de opdracht om het openbaar vervoer na de impact van corona kostendekkend te maken. Fryslân doet dit door dun bezette bussen te schrappen, lijnen te versnellen en bussen op hoofdverbindingen vaker te laten rijden.

2. Arriva ontvangt ‘corona-compensatie’ voor openbaar vervoer in 2021

De provincie heeft ook voor het jaar 2021 van het Rijk een ‘beschikbaarheidsvergoeding’ gevraagd voor instandhouding van het openbaar vervoer in corona-tijd. In september is de aanvraag gedaan, in oktober volgde de toekenning van ruim 4,5 miljoen euro. De provincie schuift deze ‘corona-compensatie’ nu door naar Arriva.

3. Deelname provincie Fryslân Startup in Residence Noord-Nederland 2021-2022

Er wordt 10.000 euro beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een meetinstrument, waarmee het verloop (het profiel) van het zoutgehalte in de diepte continu gedetailleerd gevolgd kan worden. Dit past bij een van de doelen in het Regionaal Water Programma, waarin we o.a. meer onderzoek willen doen aan zoetwaterlenzen. Het onderzoek wordt uitgezet via Startup in Residence. In dit programma worden vraagstukken van publieke organisatie en oplossingen van innovatieve startups in de regio aan elkaar gelinkt.