1. Advies Winningsplan Warga-Wartena

Fryslân geeft gehoor aan een adviesverzoek van het ministerie van EZK op een winningsplan Warga-Wartena van Vermilion. In de reactie stellen wij ons op tegen nieuwe gaswinning en adviseren de staatssecretaris, mede gezien de impact op natuur en milieu, om niet in te stemmen met het winningsplan. Mocht er desondanks toch gewonnen gaan worden dan moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan waaronder een goede compensatie voor de regio.

2. Subsidie Kultuer Kollektyf

Het Friese cultuurplatform Kultuer Kollektyf krijgt voor de jaren 2023/2024 een subsidie van € 409.318,-. Dat geld komt uit de regeling ‘Verbreding en vernieuwing’ van het ministerie van OCW. Kultuer Kollektyf ondersteunt jonge makers via productiehuizen en instellingen die aan talentontwikkeling werken. De subsidie loopt via Keunstwurk.

3. Plan van aanpak Natuer mei de Mienskip

Naar aanleiding van het koersdocument “Samen meer doen” heeft Provinciale Staten Natuer mei de Mienskip (NmdM) vorig jaar gevraagd een nader plan van aanpak uit te werken. Van dit plan van aanpak heeft het college vandaag kennisgenomen. Het aanbod van NmdM is 500 hectare verwerving/functiewijziging van grond en 1000 hectare inrichting in het Natuurnetwerk Nederland te realiseren.

4. WaterCampus Monitor 2022

De WaterCampus Monitor 2022 is onderdeel van het WaterCampus actieplan. Dit is de 7e editie in de huidige vorm. Uit de monitor blijkt dat WaterCampus in 2022 opnieuw een goede ontwikkeling heeft doorgemaakt. De monitor laat zien dat WaterCampus op nagenoeg alle Key Performance Indicators (KPI’s) resultaten en groei heeft bereikt.