1. Rapportages onderzoek steenmarter en nestmonitoring 2021

In dertien weidevogelgebieden zijn het afgelopen jaar 155 steenmarters gevangen. In het gebied Soarremoarre is al vier jaar op rij te zien dat meer weidevogeleieren uitkomen. Ook in acht van de andere gebieden was dat het geval. Dit jaar breidt de pilot uit naar vijf andere gebieden en worden in zo’n twintig andere weidevogelgebieden nesten in de gaten gehouden om predatie en nestsucces te monitoren. In de herfst van 2022 worden Provinciale Staten geïnformeerd over de verdere koers van het steenmarterbeheer.

2. Het project ‘Talent van Morgen’ kan van start gaan

Met het project wordt getracht om het aanbod op de Friese arbeidsmarkt zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de vraag op de Friese arbeidsmarkt. Doel van het project is om te zorgen voor een collectieve zichtbaarheid van Friese werkgevers en om potentiële werknemers van buiten Fryslân bekend te maken met de perspectieven die Fryslân als regio te bieden heeft. Innovatiepact Fryslân krijgt hiervoor een incidentele subsidie van 593.130 euro.

3. Provincie investeert in koppeling gegevens over verkeersongevallen

De provincie wil meer informatie verzamelen over verkeersongevallen in de hoop daardoor het aantal ongevallen met letsel verder te kunnen verlagen. Een van de manieren om dat te doen is gegevens over ongevallen van ziekenhuisafdelingen voor spoedeisende hulp te koppelen aan die van de ambulancedienst. De provincie wil die registratie laten verzorgen door VeiligheidNl, het nationaal kenniscentrum letselpreventie.