1. €11,2 miljoen voor plattelandsontwikkeling in drie Friese regio's

De gebieden Noordwest-, Zuidwest- en Zuidoost-Fryslân krijgen tot en met 2027 gezamenlijk 11,2 miljoen euro voor projecten die onder meer de regionale economie kunnen versterken. Ze zijn door de provincie aangewezen als zogeheten LEADER-gebied. Leader is een Europees project voor plattelandsontwikkeling. Een externe selectiecommissie droeg deze drie gebieden voor uit vijf aanvragen. In de afgelopen periode waren Noordoost- en Noordwest-Fryslân de Leader-status. Van de pot met 11,2 miljoen euro komt 4,5 miljoen euro va de provincie. Gemeenten dragen gezamenlijk 1,1 miljoen bij, de resterende 5,6 miljoen euro komt van de Europese Unie.

2. Uitvoeringsprogramma IJsselmeer gereed voor inspraak

Het programma bestaat uit zowel voorbereidende acties en verkenningen, lopende projecten alsook nieuwe initiatieven langs de IJsselmeerkust. Bij de uitvoering, en dus ook de financiering, zijn meerdere partijen betrokken. Dit najaar wordt deze agenda via participatieavonden besproken in de regio. Alle inwoners en andere belangstellenden kunnen op die avonden meepraten over de definitieve versie van het programma.

3. Belevingsonderzoek vervoersarmoede

PS hebben bij de vaststelling van het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) op 21 december 2022 een motie aangenomen om vervolgonderzoek te doen naar de beleving van inwoners over vervoersarmoede en hierin mee te nemen hoeveel inwoners daadwerkelijk vervoersarmoede ervaren. Vervoersarmoede is het niet kunnen komen waar men wil willen komen door een gebrek aan vervoersmogelijkheden. Planbureau Fryslân heeft dit belevingsonderzoek uitgevoerd. Het doel van het kwantitatieve onderzoek van Data Fryslân was om inzicht te krijgen bij wie, welke groepen en waar een groter risico is op vervoersarmoede in Fryslân. Het onderzoek van Data Fryslân toont aan dat 25.714 (8,4%) van in totaal meegenomen 305.379 huishoudens in Fryslân een hoog risico hebben op vervoersarmoede.

4. Subsidie voor twee projecten in het kader van Just Transition Fund

De eerste subsidies in het kader van het Just Transition Fund zijn bekend. Fryslân geeft €300.000,- cofinanciering aan 2 projecten waar Friese ondernemers aan meedoen. De projecten draaien om circulaire materialen en watertechnologie. In totaal is €9 miljoen gemoeid met deze projecten.