1. VTH tussenrapportage 2022

De ODG constateert dat het aantal majeure risico-bedrijven in oprichting in Noord-Nederland toeneemt. Dit ziet de ODG terug in de grote omvang van de werkpakketten bij de ODG werknemers. Er wordt de komende tijd ingezet op opleiden van personeel en werven van extra personeel.

2. Rapportaazje reality check wenningbou Fryslân

De provincie Fryslân omarmt de ambitie van minister De Jonge (VRO) om de woningbouw te versnellen. Tot aan 2030 willen we in totaal 17.500 nieuwe woningen bouwen, maar wel in overleg met onze Friese partners en volgens de Friese Aanpak. Dit laat de provincie weten in een brief aan de minister. De provincie vertaalt deze ambitie de komende periode samen met gemeenten naar Regionale Woondeals.

3. Tussentijdse evaluatie concessies Waddenveren

Het Rijk heeft een tussentijdse evaluatie laten doen naar de concessies van de veerdiensten naar de vier Friese Waddeneilanden. Zoals eerder toegezegd worden deze rapportages nu ter informatie naar Provinciale Staten gestuurd. Later dit jaar komt de provincie nog met een inhoudelijke reactie, bij het Statenvoorstel over de eventuele decentralisatie van de Waddenveren.

4. Subsidie Financieel Fit Fryslân

Het project Financieel Fit Fryslan ontvangt 300.000 euro van de provincie vanuit de NO & Moarn II gelden. Het project wil samen met de Friese gemeenten en andere partijen uit het veld komen tot een netwerk om armoede, energiearmoede en schulden in Fryslân aan te pakken.

Document

Heeft u problemen met de leesbaarheid? Dan kunt u een formulier invullen of bellen met het Klantcontactcentrum. Zij helpen u graag verder.