1. Vervolg funderingsaanpak Veenweide

Eind vorig jaar besloten Provinciale Staten over de Funderingsaanpak Fries Veenweidegebied. Aan de uitvoering van deze aanpak en de aangenomen moties zijn kosten verbonden. Het betreft moties die onder andere gaan over een subsidieregeling, de aanstelling van een intermediair rondom de ‘code rood’ huizen en het funderingsloket. Aan Provinciale Staten wordt extra geld gevraagd om dit te realiseren. Het gaat om een extra bedrag van €4.323.250,-, naast het al beschikbare bedrag van €2.374.000,-. De provinciale bijdrage loopt tot 2030.

2. Deelname Europese projecten

  • Darker Sky, Fokkens-Kelder;
  • 6 Interreg A projecten, Douwstra; dit zijn projecten in het kader van het Interreg VI-A programma Deutschland-Nederland. Onder andere een project dat bijdraagt aan duurzaam personeelsbeleid in de maritieme sector en de ontwikkeling van nieuwe technologieën die helpen proces- en afvalwater sneller, beter en duurzamer schoon te maken.
  • GoCore, Fokkinga.