1. Openstelling en wijziging ‘Voucherregeling energiecoöperaties Fryslân’

Energiecoöperaties in Fryslân krijgen nog een jaar de kans om steun aan te vragen voor het leveren van lokaal opgewekte energie. De daarvoor bestemde voucherregeling wordt van 3 mei 2022 tot en met 30 april 2023 opnieuw opengesteld met een bedrag van 100.000,- euro. Per project is maximaal 5.000,- euro beschikbaar.

2. Ontwerp Natuurbeheerplan

In het Natuurbeheerplan staat voor welke gebieden in Fryslân subsidie kan worden aangevraagd en welke voorwaarden aan die subsidie vastzitten. De subsidie is voor het beheer van natuur, agrarische natuur en landschapselementen. Voor de aangewezen gebieden is aangegeven wat de natuurambitie is en welk type beheer daarbij hoort. Het Ontwerp Natuurbeheerplan Fryslân 2023 ligt van 16 april tot en met 29 mei 2022 ter inzage.

3. Tijdelijk beheer provinciaal ingerichte gronden NNN

In 2022 vindt het beheer van ruim 300 hectare natuurgronden plaats door Staatsbosbeheer. Hier staat een vergoeding van ruim 101.000 euro tegenover. Het betreft provinciale gronden, verspreid over de provincie, die binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) zijn ingericht. De natuur die de provincie in het kader van het NNN ontwikkelt, wordt na inrichting verkocht. Totdat de provincie de gronden verkoopt is het wenselijk dat de natuur als natuur beheerd wordt. De vergoeding is berekend op basis van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap.