1. Cofinanciering voor Regional University of Europe                                                          

Fryslân ondersteunt de Regional University of Europe (RUN EU) met een cofinanciering van € 75.000. RUN EU is een samenwerking van Europese Universiteiten en Hogescholen. NHL Stenden is onderdeel van deze alliantie met als doel een gezamenlijke missie en visie te creëren over duurzaamheid en sociale, economische en culturele ontwikkeling in Europa, zodat studenten van de aangesloten Universiteiten en Hogescholen klaar gestoomd kunnen worden hier een bijdrage te leveren. RUN EU heeft partners in Ierland, Finland, Portugal, Hongarije, Oostenrijk en Nederland.     

2. Extra steun uit herstelpakket No & Moarn II voor leefbaarheidsinitiatieven

Friezen kunnen, net als vorig jaar, een subsidie van maximaal 500 euro krijgen voor kleine eenzaamheids- en leefbaarheidsinitiatieven. Deze regeling is bedoeld om de leefbaarheid in wijk, dorp of stad tijdens de coronacrisis te vergroten. Op dinsdag 25 mei gaat de regeling open. Het gaat dit keer om een totaalbedrag van 150.000 euro. Voorbeelden van kleine initiatieven (2020) zijn het uitdelen van tulpen aan inwoners of muziek maken in de tuin van verzorgingshuizen.   

3. Opdracht Noordenwind ondersteuning omgeving NHH bij participatie in windpark

De vereniging Noordenwind helpt in opdracht van de provincie mee om de omgeving te betrekken bij het windpark Nij Hiddum Houw. Bij de start van het project is afgesproken dat de omgeving voor 25% kan participeren in het windpark. Noordenwind gaat helpen die participatie verder vorm te geven.   

4. Aanpak N384 Dongjum start uiterlijk volgend voorjaar 

Komend najaar of uiterlijk volgend voorjaar start de vernieuwing van de dorpskom van Dongjum. De provincie pakt de N384 door het dorp aan. De gemeente Waadhoeke zal riolering vervangen en maatregelen treffen tegen wateroverlast. De twee overheden zullen er een overeenkomst over sluiten. Het College van GS heeft daar vandaag al mee ingestemd. De gemeente moet er nog over besluiten.

5. Taalplan Frysk-profiel

Vandaag hebben de eerste scholen voor primair onderwijs een nieuw Taalplan Frysk-profiel toegekend gekregen. Dit profiel geeft aan op welk niveau een school het (vak) Fries aanbiedt. Elf scholen ontvangen wederom een A-profiel. Vier scholen behouden ook hetzelfde, maar lager profiel (B, C en F). Vier andere scholen krijgen een hoger profiel dan ze eerst hadden, twee scholen ontvangen een lager profiel. De provincie Fryslân stelt elke vier jaar als onderdeel van het project Taalplan Frysk 2030 een Taalplan Frysk-profiel vast voor alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs.