Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 11 juni 2024

1. Subsidie voor buurtbussen 

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben besloten om drie buurtbussen toch subsidie te verlenen. Drie van de vijf buurtbussen voldoen niet aan de norm uit de Subsidieregeling openbaar vervoer Fryslân 2022 (hierna: de regeling) dat zij gemiddeld minimaal 400 reizigers per maand vervoeren. Het gaat om de buurtbussen 101 Buitenpost-Grootegast, 102 Makkum-Hindeloopen en 104 Opsterland. In plaats van 400 reizigers worden er tussen de 250 en 350 reizigers vervoerd.  De buurtbussen spelen een belangrijke rol bij in de bereikbaarheid van het landelijk gebied. Daarom heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten om toch subsidie te verlenen voor de buurtbussen.