1. Extra bijdrage voor tunnel Bolsward-West

De kruising van de Sudergoawei (N359) en de Oude Rijksweg bij Bolsward-West wordt omgevormd tot een ovonde met een fietstunnel. De fietstunnel leidt in drie richtingen, met een ondergrondse driesprong. De provincie trekt hier in totaal 5 miljoen euro voor uit, €700.000,- meer dan het oorspronkelijke budget. De extra bijdrage is nodig vanwege prijsstijgingen en omdat de tunnel groter wordt dan eerder de bedoeling was. Ook Súdwest-Fryslân doet een extra bijdrage. De reconstructie, die in totaal 8,5 miljoen euro kost, moet uiterlijk eind 2025 klaar zijn.

2. Bestuursrapportage 2023 

In de bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de voortgang van de resultaten uit de begroting 2023 over de eerste vijf maanden. De bestuursrapportage wordt in september in PS behandeld.

Provinciale Begroting(eksterne link)

3. Voorgangsrapportage RES1.0

Fryslân ligt nog niet genoeg op koers om de ambitie van de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) te halen. In de RES stond dat Fryslân in 2030 3,0 TWh aan duurzame energie zou opwekken. Een substantieel deel daarvan is gerealiseerd, namelijk 2,33 TWh. Groot knelpunt is het bereiken van het doel is de netcongestie.

4. Cofinanciering twee Europese aquathermieprojecten

De Europese Interregprojecten Waterwarmth en Aquacom krijgen beide cofinanciering van de provincie, respectievelijk €240.000,- en €220.000,-. Beide projecten dragen bij aan de Friese Missy Wetterwaarmte, waarmee Fryslân aquathermieprovincie van Nederland wil worden. Waterwarmth draagt bij aan de projecten in Heeg, Terherne en Baard. Aquacom richt zich op de ontwikkeling van aquathermieprojecten door energiecoöperaties.

5. Cofinanciering “Vernieuwing de Noordwester”

Bezoekerscentrum De Noordwester op Vlieland krijgt €149.945 euro van de provincie als cofinanciering bij de Waddenfondssubsidie die ze in februari kreeg. Die bedroeg €989.020,-. Het oude informatiecentrum wordt verbouwd tot een eigentijds bezoekerscentrum waarin de beleving van het eiland en Waddenzee Werelderfgoed centraal staan.