1. Thialf aangewezen als Dienst van Algemeen Economisch Belang

Met de Europese Commissie is geconcludeerd dat gebruikmaken van een DAEB de geëigende weg is om bijdragen van gemeente en provincie aan Thialf te verstrekken. In de DAEB staat precies welke diensten Thialf uitvoert en wat de vergoedingen zijn. Hieronder valt behalve de exploitatiebijdragen van provincie en gemeente ook een vergoeding voor werkzaamheden om de zonnepanelen weer aan te zetten, mits PS daarover positief besluit (februari/maart). Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan ook van de DAEB gebruikmaken voor de toegezegde 1 miljoen euro per jaar voor vervangingsinvesteringen.

2. Programma Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2021-2027 ingediend bij de Europese Commissie

Doel van ons EFRO programma is het vergroten van het vermogen van ons regionaal MKB om te innoveren. Met EFRO willen we de samenwerking tussen Noord-Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties om gezamenlijk tot nieuwe oplossingen te komen, versterken.

Voor de komende periode van zeven jaar is vanuit de Europese Commissie een bedrag van €108 miljoen beschikbaar voor Noord-Nederland. Het Rijk voegt hier €19,5 miljoen euro aan cofinanciering aan toe. Zodra de Europese Commissie groen licht heeft gegeven voor ons EFRO programma verwachten wij in het tweede kwartaal van 2022 de eerste openstellingen voor ons bedrijfsleven te doen.