1. Addendum toelichting Beleidsregels geur Bedrijven Fryslân 2019

Op 12 november 2019 zijn de Beleidsregels geur voor Friese bedrijven vastgesteld. In de praktijk bleek een onduidelijkheid in de toelichting op deze beleidsregels te zitten. Middels een addendum wordt dit hersteld. Het betreft het ontbreken van een toelichting op het begrip “nieuwe bron”. Voor zover in de begripsomschrijving van artikel 1 wordt gesproken over verhoging van de geuremissie (met meer dan 5 miljoen Europese odourunits), is niet vermeld dat het in dit artikel om de feitelijke/daadwerkelijke toename/ verhoging van de geuremissie moet gaan.

 

2. No show blijft hoog, bestuur Mobiliteitsbureau wil nader onderzoek

Ook in de eerste helft van 2021 is in Noordoost-Friesland de Opstapper vaak besteld zonder dat er een reiziger instapte. Het percentage no show-ritten bedroeg 7,4 procent, aanzienlijk meer dan de doelstelling van 4 procent. Maatregelen om de no show terug te brengen hebben nog onvoldoende opgeleverd. Het bestuur van het Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân wil nu nader onderzoeken wanneer het niet komen opdagen de reiziger verweten kan worden en welke acties dan wenselijk zijn.

3. Leeuwarden, Smallingerland en Heerenveen voorgedragen als Steunkaart-gebied Fryslân 2022-2027

Na goedkeuring van de steunkaart door de Europese Commissie kunnen achterstandsregio’s steun geven aan bedrijven in de regio ter bevordering van de economische ontwikkeling. Ondernemers in deze regio kunnen onder voorwaarden extra exploitatie- en/of investeringssteun ontvangen bovenop de huidige de-minimis regeling.  Deze gemeentes zijn gekozen, omdat de drie grootste Friese bedrijvenkernen erin liggen en de belangrijke hubs zoals Dairy Campus, Smart Industry Hub en Wetsus/Wateralliance. Hierdoor kunnen uiteindelijk meer bedrijventerreinen en dus ook economische activiteiten in de toekomst ondersteund worden.

4. Provincie houdt vast aan structurele inhuur van groepen medewerkers

Mensen die structureel voor de provincie werken maar in dienst zijn van een externe organisatie, het gaat om 186 personen, kunnen in individuele gevallen in vaste dienst komen van de provincie. Dat gaat dan om mensen met een uitzend- of payrollcontract die minstens twee jaar in een functie met een structureel karakter werken. In alle andere gevallen is er volgens GS geen aanleiding om medewerkers met een uitzendcontract of dienstverleningscontract (bijvoorbeeld voor beveiliging, catering en schoonmaak) in provinciale dienst te nemen. PS had gevraagd om de mogelijkheden voor ‘in eigen dienst nemen’ te onderzoeken.