Samenvatting

Lijdt u schade doordat de minister een grondgebied tot beschermd grondgebied heeft verklaard? Dan kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding.

Omschrijving

De minister kan een gebied of object aanwijzen als beschermde leefomgeving. Dit gebeurt alleen als dat gebied of object belangrijk is voor het behoud van een beschermde diersoort of plantensoort. Als u door de aanwijzing schade lijdt of gaat lijden, bijvoorbeeld omdat u uw boerderij moet verplaatsen, dan kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding.

Voorwaarden

U komt onder andere voor een schadevergoeding in aanmerking als u schade lijdt doordat:

  • een gebied of object tot beschermde leefomgeving is verklaard;
  • de provincie bezwaar heeft tegen uw voorgenomen activiteiten binnen het aangewezen gebied;
  • de nieuwe voorschriften invloed hebben op uw activiteiten binnen het aangewezen gebied.

Contact

U vraagt de schadevergoeding aan bij de provincie Fryslân. Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met het klantencontactcentrum. Zij helpen u graag.

Wet- en regelgeving

Flora- en faunawet(eksterne link)