Woon- en Leefomgeving

Gebruik provinciale grond en/of water

Meer informatie over gebruik provinciale grond en/ of water

Ga naar Gebruik provinciale grond en/of water

Verhuur en verpachting

Meer informatie over Verhuur en verpachting

Naar de pagina over Verhuur en verpachting

Verkoop gebouwen en grond

Meer informatie over Verkoop gebouwen en grond

Naar de pagina over Verkoop gebouwen en grond

Ruimtelijke kwaliteit, Erfgoed en Landschap

Meer informatie over de kwaliteit van leven en wonen in Fryslân

link

Bevolking en leven in Fryslân

Meer informatie over de bevolkingssamenstelling en leven in Fryslân

Naar de pagina over Krimp en leefbaarheid

Ruimtelijke plannen

Meer informatie over ruimtelijke plannen.

Link

Pagina opties