4 - 12 jaar (basisschool)

2. Verkeersflits - Tjinco BV, VVN, Fietsersbond, SBV en TrafficSkills

4-12 jarigen

Op het gebied van verkeerseducatie zijn er diverse acties denkbaar. Met Verkeersflits willen de samenwerkende partners een totaalpakket van verkeerseducatie aan het basisonderwijs aanbieden. Per leerjaar wordt een ander onderwerp besproken, van het oversteken en verkeersvaardigheden in de laagste groepen tot aan bewustwording van verkeersgedrag in de hogere groepen.

Contactpersonen: Sylvie de Jong en Anouck Veenstra
Organisatie: Veilig Verkeer Nederland district Fryslân
Telefoon: 0512-370485
E-mail: s.de.jong@vvn.nl / a.veenstra@vvn.nl

3. Fietskeuringen in Fryslân - VVN Fryslân

4-12 jarigen

Tijdens de basisschoolperiode leren kinderen zelfstandig fietsen. Het hebben van een veilige fiets is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Verder is het belangrijk dat de fiets ook een deugdelijke verlichting heeft. Als verkeersactieve scholen, politie of gemeenten daarom vragen, kunnen VVN-vrijwilligers een fiets(verlichtings)keuring uitvoeren. Daarbij wordt de fiets aan de hand van een checklist beoordeeld. Kleine reparaties worden ter plekke uitgevoerd, grotere reparaties verzorgen ouders of verzorgers zelf.
 

Contactpersonen: Sylvie de Jong en Anouck Veenstra
Organisatie: Veilig Verkeer Nederland district Fryslân
Telefoon: 0512-370485
E-mail: s.de.jong@vvn.nl / a.veenstra@vvn.nl

4. De verkeersactieve school - VVN Fryslân

4-12 jarigen

In Fryslân kun je als basisschool kiezen uit een verantwoord en doordacht pakket verkeers-educatie en activiteiten. In het nieuwe project Verkeersactieve school beloont Veilig Verkeer Nederland de scholen die verkeerseducatie prominent aandacht geven. Deelnemende scholen maken gebruik van een verantwoorde onderwijsleermethode, hebben tenminste één verkeersouder en doen ook aan praktische verkeerseducatie.

Contactpersonen: Sylvie de Jong en Anouck Veenstra
Organisatie: Veilig Verkeer Nederland district Fryslân
Telefoon: 0512-370485
E-mail: s.de.jong@vvn.nl / a.veenstra@vvn.nl

5. Verkeersouders - VVN Fryslân

4-12 jarigen

Om als ouders/verzorgers betrokken te zijn bij verkeerseducatie aan 4-12 jarigen wordt op scholen het project Verkeersouders van VVN verzorgd. Vier keer per jaar ondersteunt VVN met een productpakket de verkeerseducatieve activiteit op of rond de school. Verkeers-ouders zijn de spil bij scholen om de verkeerseducatie op school onder de aandacht te brengen en bovendien zorgen zij voor een verkeersveilige schoolomgeving. Waardevol voor de school en de ambtenaar van de gemeente.

Contactpersonen: Sylvie de Jong en Anouck Veenstra
Organisatie: Veilig Verkeer Nederland district Fryslân
Telefoon: 0512-370485
E-mail: s.de.jong@vvn.nl / a.veenstra@vvn.nl

6. Agendasetting sluiting en fusies scholen - VVN Fryslân

4-12 jarigen

In een tijd van bevolkingskrimp komt het voor dat scholen sluiten of fuseren met andere scholen. Dit leidt tot andere schoolroutes. Veilig Verkeer Nederland biedt een traject aan waarbij gemeenten en scholen de verkeersveiligheid voor de schoolgaande kinderen op de agenda zetten bij scholen die met verandering te maken hebben. Ook zijn er tips om hier in de praktijk maatregelen voor te treffen.

Contactpersoon: Nog onbekend
Organisatie: Veilig Verkeer Nederland district Fryslân
Telefoon: 0512-370485
E-mail: steunpuntnoord@vvn.nl

7. Verkeerskar - VVN Fryslân

4-12 jarigen

Basisscholen kunnen kosteloos één of twee weken de Verkeerskar van Veilig Verkeer Nederland lenen. De verkeerskar is gevuld met allerlei materialen, zoals spelletjes, verkeersborden en fietsjes, om de verkeersregels in de praktijk op het schoolplein te brengen. Kinderen kunnen op deze manier vertrouwd raken met de wereld van het verkeer. De twee verkeerskarren zijn gedurende het jaar te leen bij VVN.

Contactpersonen: Sylvie de Jong en Anouck Veenstra
Organisatie: Veilig Verkeer Nederland district Fryslân
Telefoon: 0512-370485
E-mail: s.de.jong@vvn.nl / a.veenstra@vvn.nl

8. Dode Hoekproject - Chauffeurs Vereniging Friesland

4-12 jarigen

Een dode hoek bij een vrachtwagen is letterlijk en figuurlijk niet te zien. Wanneer jongeren weten waar de hoek zich bevindt, kunnen zij hier in het verkeer rekening mee houden. Chauffeurs Vereniging Friesland komt met zijn vrachtwagens naar scholen om op locatie scholieren uit het basis- en voortgezet onderwijs voorlichting te geven over de gevaarlijke situaties die in het verkeer kunnen ontstaan tussen fietsers en vrachtverkeer. Scholieren kunnen zelf ervaren wat een chauffeur wel en niet ziet.

Contactpersoon: Klaas Hoekstra
Organisatie: Chauffeurs Vereniging Friesland
Telefoon: 058-2674222
E-mail: janniehoekstra@telfort.nl

9. Streetwise - ANWB

4-12 jarigen

Hoe steek je veilig over? Wat is de remafstand van auto’s? Wat is het belang van de gordel? In het project Streetwise van de ANWB leren leerlingen van de basisschool belangrijke praktische vaardigheden en gevaarherkenning in het verkeer. Per leeftijdscategorie is een apart programma opgesteld dat past bij de leerlingen en ingaat op een actueel verkeersthema.

Contactpersoon: Bas van Rossen / ANWB Projectenbureau
Organisatie: ANWB
Telefoon: 088-269 85 43
E-mail: anwbstreetwise@anwb.nl 

10. Friese Fietsschool basisonderwijs - Fietsersbond

4-12 jarigen

Nederland wordt ook wel het Fietsland genoemd. Fietsen is een samenspel tussen snelheid, evenwicht en goed opletten. Met de Friese Fietsschool wil de Fietsersbond jonge fietsers de kneepjes van het fietsen bijbrengen om daarmee hun vaardigheden te verbeteren. Bovendien worden fietsers alert gemaakt op de gevaren in het verkeer. De Friese Fietsschool vertelt ook hoe fietsers in bepaalde situaties moeten handelen.

Contactpersoon: Laura Zwaneveld
Organisatie: Fietsersbond
Telefoon: 06-41273045
E-mail: laurazwaneveld.fietsschool@gmail.com

11. Doortrappen in mei I  VVN - Fryslân

10-12 jarigen

Wanneer je als basisschoolleerling wordt uitgedaagd om een fietscompetitie aan te gaan gaat er bijna letterlijk een wereld voor je open. VVN daagt leerlingen uit om vaker en veiliger te fietsen door in competitieverband in zo kort mogelijke tijd 40.000 kilometers af te leggen. Als je daar dan in de vijf lessen behalve verkeer ook fietsveiligheid en cultuur toe voegt, heb je een uitdagende mix.
 

Contactpersonen: Sylvie de Jong en Anouck Veenstra
Organisatie: Veilig Verkeer Nederland district Fryslân
Telefoon: 0512-370485
E-mail: s.de.jong@vvn.nl / a.veenstra@vvn.nl

12. Praktische Verkeersexamens - VVN Fryslân

10-12 jarigen

Na de basisschool breekt de tijd van de middelbare school aan. Vaak houdt dat in dat scholieren langer moeten fietsen. Om met voldoende bagage naar de nieuwe school te gaan, biedt Veilig Verkeer Nederland de praktische verkeersexamens op de fiets aan. Leerlingen uit groep 7 of 8 leren de verkeersregels van de fietser en passen die in de praktijk toe met een examen als afsluitende toets. Slagen zij dan hebben zij voldoende kennis om veilig te fietsen naar het voortgezet onderwijs.

Contactpersoon: Anouck Veenstra
Organisatie: Veilig Verkeer Nederland district Fryslân
Telefoon: 0512-370485
E-mail: a.veenstra@vvn.nl

13. Op de fiets even niets - VVN Fryslân

10-12 jarigen

De mogelijkheden van een mobiele telefoon zijn onbeperkt: overal kun je naar muziek luisteren, ook in het verkeer. Dit ontneemt de aandacht op het verkeer. Leerlingen uit de groepen 7 en 8 kunnen kennismaken met de interactieve verkeersles ‘‘Op de fiets even niets’’ van VVN. Een verkeersles over de risico’s van het gebruik van je mobieltje tijdens het fietsen. De les zet leerlingen aan het denken of het slim is om nog wel de mobiele telefoon te gebruiken in het verkeer.

Contactpersonen: Sylvie de Jong en Anouck Veenstra
Organisatie: Veilig Verkeer Nederland district Fryslân
Telefoon: 0512-370485
E-mail: s.de.jong@vvn.nl / a.veenstra@vvn.nl

14. Schoolfietsplan - Fietsersbond Fryslân

10-12 jarigen

Dagelijks fietsen jonge kinderen naar school, sport of een andere activiteit. Om je als jonge verkeersdeelnemer vertrouwd op de fiets te voelen, voert de Fietsersbond in Leeuwarden en Sneek het project Schoolfietsplan uit. Met dit project doen jonge fietsers (extra) vaardigheden op om veilig naar de middelbare school te fietsen. Naast de voorbereiding op het verkeersexamen van VVN, is ook een fietsvierdaagse onderdeel van dit project.

Contactpersoon: Kees Mourits
Organisatie: Fietsersbond Fryslân
Telefoon: 06-50499841
E-mail: k.mourits@fietsersbond.nl

15.   Vomol –  Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer | Cumela

10-12 jarigen 

De tractor als eigen, uniek transportmiddel. Voor scholieren van de hoogste groepen van het basisonderwijs is een lesprogramma ontwikkeld met praktische kennis en informatie over verkeerssituaties over deze specifieke transportmiddelen. Hierbij worden zowel medewerkers als materieel van bij Cumela aangesloten loonbedrijven ingezet. Leerlingen leren de gevaren van het landbouwverkeer en ervaren wat de bestuurder ziet. Rond de wereld in 80 dagen - Mobycon

Contactpersoon: Thijs Veneklaas Slots
Organisatie: Cumela
Telefoon: 033-2474900
E-mail: tveneklaasslots@cumela.nl

16. Van 8 naar 1 I  VVN - Fryslân

Met de bagage van de verkeerseducatie uit het basisonderwijs kun je veilig naar de brugklas. Het lespakket Van 8 naar 1 helpt bij de voorbereiding van leerlingen om zich veilig naar het voortgezet onderwijs te verplaatsen.

Contactpersonen: Sylvie de Jong en Anouck Veenstra
Organisatie: Veilig Verkeer Nederland district Fryslân
Telefoon: 0512-370485
E-mail: s.de.jong@vvn.nl / a.veenstra@vvn.nl

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.