Werk aan de N358 Holwerd-Dokkumer Nieuwe Zijlen

Provincie Fryslân is op meerdere plekken op de N358 tegelijk bezig. Zo zijn we aan de slag bij de kruispunten Wierum-Hantumhuizen en Niawier-Oosternijkerk. Ook zijn we aan de slag bij Holwerd op het kruispunt van de Grândyk (N356) en de Fiskwei (N358). Ook brengen we tijdelijke markering aan tussen Engwierum en Dokkumer Nieuwe Zijlen.

Werkzaamheden Holwerd

De weg vanaf de haven bij Holwerd is soms erg druk. Veel auto’s vertrekken tegelijkertijd vanaf de boot en de parkeerplaats. Ze rijden vanaf de provinciale weg N356 (de Grândyk). Vanwege de drukte loopt het verkeer bij de afslag naar de Fiskwei (de N358) vaak vast.

Op het kruispunt van de Grândyk (N356) en de Fiskwei (N358), leg­gen we een linksaf-vak aan. Via dit linksaf-vak sorteert het verkeer richting de Fiskwei straks voor. Verkeer richting Hallum kan zo vlot door blijven. Ook voegen we het voet- en fietspad samen. Daarnaast is de bestrating in Holwerd op de N358 ook toe aan onderhoud. De Fiskwei en Ternaarderdyk worden daarom in de periode van half april tot eind mei opnieuw bestraat. Zo kan deze weg de komende jaren weer veilig worden gebruikt.

Hinder kruispunt Grândyk-Fiskwei

Het fietspad vanaf het kruispunt Grândyk (N356) en de Fiskwei (N358) tot aan de Nieuwe Zeedijk hebben we al aangelegd. Op het moment dat we het fietspad vanaf de rotonde bij Holwerd tot aan het kruispunt Grândyk en Fiskwei aanleggen, geldt er voor fietsers een omleiding door het dorp.

  • Voor de aanleg van het linksafvak op het kruispunt Grândyk/Fiskwei gaat de N358 ter hoogte van de Fiskwei op vrijdag 13 april overdag dicht voor verkeer.

Hinder groot onderhoud

Vanaf dinsdag 23 april 2019 werkt de provincie Fryslân aan de noordelijke rondweg Holwerd (N358). Het gaat om de Fiskwei en Ternaarderdyk binnen de kom van Holwerd. We voeren het werk uit in twee delen:

  • Fase 1: Ternaarderdyk: dinsdag 23 april t/m vrijdag 3 mei 2019;
  • Fase 2: Fiskwei: maandag 6 mei t/m vrijdag 29 mei 2019;

Het autoverkeer kan tijdens beide fasen er niet langs. Het verkeer leiden we om via Dokkum. Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van het naastliggende fietspad of parallelweg. 

Openbaar vervoer

Van 23 april t/m 3 mei rijden er geen bussen tussen Holwerd en Ternaard. Tussen Ternaard en Hantum wordt dan een belbus ingezet. Vanaf 4 mei rijden de bussen weer de normale route via Holwerd. Meer informatie over wegwerkzaamheden en stremmingen.

Werkzaamheden Oosternijkerk-Metslawier

De provinciale weg N358 tussen Ternaard en Metslawier is een rechte weg die door het landschap heen loopt. Het verkeer mag er 80 kilometer per uur, maar rijdt vaak sneller. Op de kruispunten hebben automobilisten last van ‘polder­blindheid’. Bestuurders kijken dan zover van te voren of er verkeer aankomt, dat ze het verkeer van dichtbij niet meer zien. Dat zorgt voor onveilige situaties. De snelheid op de kruis­punten gaat naar 60 kilometer per uur.

De grote kruispunten, de afslag naar Wierum (de Ternaarderwei) en de afslag naar Oosternijkerk (de Mûnewei) pakken we flink aan. Rechts heeft straks voor­rang op deze kruispunten. Zo worden bestuurders gedwongen om af te remmen en beter op te letten als zij de weg oversteken. Voor fietsers en voetgangers komt er een aparte oversteekplaats. Het kruispunt bij de afslag naar Oosternijkerk/Niawier is inmiddels gereed.

Hinder

Helaas gaat werk aan de weg vaak samen met hinder. Die hinder proberen we zoveel mogelijk te beperken. Voor beide kruispunten geldt dat de weg één weekend dicht gaat: van zaterdagochtend tot zondagavond. Soms is het nodig om één rijbaan af te zetten. Als dat het geval is, werken we met verkeerslichten of verkeersregelaars. Fietser kunnen op gepaste wijze gebruik blijven maken van de oversteek.

Kruispunt Wierum-Hantumhuizen

Als de werkzaamheden aan het kruispunt bij Oosternijkerk-Niawier bijna afgerond zijn, starten we met de werkzaamheden aan het kruispunt bij Niawier-Hantumhuizen. Aannemer Oosterhof Holman start hier op maandag 25 maart en naar verwachting zijn de werkzaamheden maandag 22 april afgerond.

  • Van 25 maart tot 22 april zijn de Wierumerwei richting Hantumhuizen en de Ternaardsterwei richting Wierum afgesloten voor verkeer. De doorgaande weg, N358, blijft open. Fietsers kunnen er wel langs.
  • Het kruispunt Niawier-Hantumhuizen zal tijdens asfalteringswerkzaamheden één weekend gestremd zijn voor zowel auto- als fietsverkeer. Deze werkzaamheden zijn weersafhankelijk. Houd deze pagina in de gaten voor de exacte data.

Openbaar vervoer

De werkzaamheden hebben ook invloed op het openbaar vervoer. Wanneer we bezig zijn met het kruispunt Wierum/Hantumhuizen, kunnen de dorpen Nes en Wierum tijdelijk niet met de bus reizen. We zetten een buslijn naar vraag in.

Werkzaamheden Engwierum - Dokkumer Nieuwe Zijlen

Binnenkort brengt provincie Fryslân tijdelijke markering aan op de N358 tussen Engwierum en Dokkumer Nieuwe Zijlen. We hebben meerdere meldingen gekregen over de verminderde geleiding op deze weg na de werkzaamheden van afgelopen jaar. Hieronder lichten we toe wat we gaan aanpakken.

Tweekleurig asfalt

Na de werkzaamheden is de 60 km-zone bij Dokkumer Nieuwe Zijlen verlengd tot aan de kom van Engwierum. Hier is de provinciale weg op ingericht. Naast voorrang van rechts is er geen markering op de weg aangebracht. Binnen de provincie benadrukken we de 60 km-wegen in met twee kleuren asfalt: donker in het midden en lichtgekleurd aan de buitenkant.

De lichtere kleur asfalt heeft tijd nodig om te verkleuren. Dit is een proces dat onder invloed van zonlicht en het verkeer (slijtage) vanzelf gebeurt. Op het moment dat we het asfalt aanbrengen is het onderscheid in kleur nog niet goed te zien.

Overgangsfase

Het verkleuren van de buitenste randen duurt langer dan we vooraf hadden verwacht. Tijdens deze overgangsfase hebben we van omwonenden en andere betrokkenen meldingen gekregen dat vooral bij regenachtig weer het erg donker is op de N358 tussen Engwierum en Dokkumer Nieuwe Zijlen. Hierdoor ontstaan onveilige situaties en dat willen wij als provincie natuurlijk voorkomen.

Aanbrengen tijdelijke markering

We hebben gezocht naar een passende oplossing die de overgangsfase overbrugt. We brengen daarom binnenkort tijdelijke markering aan. Deze markering krijgt een gele kleur, om het tijdelijke karakter weer te geven. Deze markering verwijderen we op het moment dat het asfalt aan de zijkant van de weg goed verkleurd is.

Blijf op de hoogte!

Heeft u nog vragen over het groot onderhoud bij Holwerd? Dan kunt u contact opnemen met n.bergema@fryslan.frl of via 058 - 292 59 25. Heeft u vragen over de andere werkzaamheden aan de N358? Dan kunt u contact opnemen met Hendrik Vries via h.vries@fryslan.frl of bellen met 058 - 292 59 25 van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.