Stokersverlaat Appelscha

De provincie vervangt de brug Stokersverlaat in Appelscha door een nieuwe brug. Renovatie van de sluis is ook nodig. De werkzaamheden starten in september dit jaar. Op 30 januari 2019 heeft provincie Fryslân het ontwerp van de nieuwe brug gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst.

Ophaalbrug

De ophaalbrug is gebouwd in 1936 en voldoet niet meer aan de regelgeving voor de huidige verkeerslast. De ophaalbrug wordt daarom in zijn geheel vervangen. Een nieuwe brug vraagt ook aanpassingen aan de onderbouw, deze zal verzwaard en uitgebreid worden.

Een architect heeft een nieuw ontwerp gemaakt van de ophaalbrug, die past in de omgeving en rekening houdt met de historische context van de Compagnonsvaart.

Ophaalbrug

Foto: Nieuw ontwerp ophaalbrug

Schutsluis

Uit de inspectie is gebleken dat de houten funderingen van de sluiswanden in een slechte staat verkeren. Vanwege de aantasting door houtrot is er schade ontstaan aan de gemetselde sluiswanden. De sluiswanden worden in zijn geheel vervangen door een nieuwe constructies. Het uiterlijk van de gemetselde sluiswanden zal niet veranderden.

Inloopbijeenkomst

Op 30 januari jl. heeft provincie Fryslân een inloopbijeenkomst georganiseerd. Het ontwerp van de nieuwe brug werd gepresenteerd en de werkzaamheden zijn nader toegelicht. Deze inloopbijeenkomst in café Hulst werd door ongeveer 60 geïnteresseerden  bezocht en het ontwerp van de nieuwe brug is positief ontvangen. Er zijn veel vragen gesteld over de verkeerssituatie gedurende de uitvoering van het project. Belangrijke input waarmee wij goed kunnen kijken hoe we de hinder van de werkzaamheden kunnen beperken. Tijdens de inloopbijeenkomst werd het project toegelicht door de architect (Kees de Haan), Anteagroup (Sander Krook), de gemeente (Foppe Visser en Roald Dijkstra) en de provincie Fryslân (Marcel Nieuwendijk, projectleider en Antje Visser, communicatie).

Tijdelijke brug

Om Appelscha bereikbaar te houden, wordt er een tijdelijke verbinding over de vaart aangelegd aan de laagwaterzijde van de sluis. Deze tijdelijke verbinding is geschikt om met auto’s, bestelbussen en lijndienst overheen te rijden. Deze brug is niet geschikt voor vrachtverkeer (o.a. vanwege de beperkte ruimte). Voor de brandweerwagen is deze brug wel toegankelijk. Vaart noordzijde wordt nabij de brug versmald  met betonblokken. Hierdoor is deze weg niet toegankelijk voor vrachtverkeer. Fietsers en voetgangers krijgen een tijdelijke oversteek  aan de hoogwaterzijde van de vaart. Vrachtverkeer wordt omgeleid naar de N381.

Bekijk hier de stremmingskaart.

Verkeer

Tijdens de uitvoering is er ruimte nodig om het werk veilig te kunnen uitvoeren. Hiervoor wordt een deel van de wegen naast de sluis gebruikt als werkterrein. Vanwege de bereikbaarheid van Appelscha worden de wegen Vaart noordzijde, Zuideinde en de Industrieweg met een halve baan zoveel mogelijk open gehouden. Het verkeer wordt met stoplichten geregeld (zie ook bijgevoegde tekening). Bij het inzetten van groot materieel wordt één van de wegen tijdelijk volledig afgesloten.

Bekijk hier de omleidingsroute.

Planning

Eind maart 2019                    aanbesteding

Half april 2019                       opdracht aan de aannemer

Voorjaar 2019                        verleggen kabels en leidingen door Ziggo en Liander

September 2019                    starten met de uitvoering, plaatsen van noodbruggen

Mei 2020                                brug en sluis weer in gebruik

Eind mei 2020                        werk klaar!

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met ons klantcontactcentrum via: 058 - 292 59 25.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.