Start aanleg turborotonde Noarder Omwei (N355) Hurdegaryp

Op woensdag 12 juni start aannemer Heijmans met de aanleg van de turborotonde aan de Noarder Omwei (N355) bij Hurdegaryp. De rotonde wordt in fasen aangelegd.

Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer over één rijbaan geleid. Vervolgens start de aannemer met de aanleg van de nieuwe weg onder het spoor door naar het dorp. Ook dit gebeurt in fasen. Het verkeer blijft over de huidige weg rijden, tot de nieuwe weg naar het dorp klaar is.

Met de aanleg van de rotonde en de nieuwe weg komen het kruispunt met verkeerslichten en de huidige weg te vervallen. De weg onder het spoor door maakt de spoorwegovergang overbodig. Naast een betere doorstroming van het verkeer levert dit ook een veiligere verkeerssituatie op.

De werkzaamheden aan de N355 kunnen enige verkeershinder opleveren met als gevolg een langere reistijd. Vanaf de start van fase twee, op maandag 12 augustus (week 33), wordt aanbevolen om de adviesroute te nemen over de provinciale wegen N356 en N361. De werkzaamheden zijn onderdeel van het project Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden (ESGL).

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.