Renovatie brug Follega

In november 2020 zijn we van start gegaan met de renovatie van brug Follega. De brug is gebouwd in 1961 en toe aan groot onderhoud. Ook gaat de brug over op afstandsbediening vanuit de bediencentrale it Swettehûs in Leeuwarden. De aannemer is Machinefabriek Emmen B.V. uit Emmen.

De huidige valbrug Follega met water er voor en een bewolkte hemel er achter

We hebben inmiddels een tijdelijke brug geplaatst voor fietsers en voor autoverkeer. In februari 2021 plaatsen we de nieuwe bovenbouw en het gerenoveerde val. De brug is dan 12 dagen gestremd. Het auto- en landbouwverkeer kan omrijden volgens onderstaande route op het kaartje (zie bijlage Omleidingskaartje brug Follega).

Vaarverkeer

Door werkzaamheden is van 1 november 2020 tot medio april 2021 geen doorgang mogelijk voor vaarverkeer hoger dan 1,5 meter. In november en maart zal de brug een periode helemaal gestremd zijn. Het vaarverkeer, met name beroepsvaart, kan omvaren via de Skaster Rien en de Jaansleat.

Renovatie

De renovatie van de brug Follega is gestart op 2 november. De aannemer plaatste een kraan om de bovenbouw en het dek van de brug te takelen. Het dek ging op transport naar Emmen voor een nieuwe bovenlaag.

De brug op een transportwagen op de weg met werkmensen in oranje hesjes er om heer

Planning

  • 2 november 2020  -  Start werkzaamheden;
  • 10 t/m 12 november - Stremming voor het verkeer, verwijderen brugdek en demontage brug;
  • 2 november 2020-1 april 2021 - Stremming scheepvaart, beperkte doorvaarthoogte;
  • 16 februari t/m 3 maart 2021 - Plaatsen brug, stremming voor verkeer en vaarverkeer;
  • januari – maart 2021 - Installeren afstandsbediening;
  • april 2021 - Brug over op afstandsbediening en klaar voor gebruik;
  • mei 2021 - Oplevering gehele project.

Vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met ons klantencontactcentrum via 058 - 292 59 25 en vraag naar projectleider Marcel Nieuwendijk of via provincie@fryslan.frl.

Pagina opties