Renovatie brug Follega

In november 2020 zijn we van start gegaan met de renovatie van brug Follega. De brug is gebouwd in 1961 en toe aan groot onderhoud. Ook gaat de brug over op afstandsbediening vanuit de bediencentrale it Swettehûs in Leeuwarden. De aannemer is Machinefabriek Emmen B.V. uit Emmen.

De huidige valbrug Follega met water er voor en een bewolkte hemel er achter

De werkzaamheden bij brug Follega schieten al mooi op. Begin maart zijn de nieuwe hameitorens geplaatst. De balans van de brug komt hier boven op. De aannemer bereidt zich nu voor op het plaatsen van die balans en het val, het beweegbare gedeelte. Op 30 maart gaan deze grote onderdelen op transport vanuit Emmen naar Follega. Op 1 april (geen grap) worden het val en de balans geplaatst.

In verband met het plaatsen van de brug is de weg van dinsdag 30 maart tot en met woensdag 14 april gestremd.

Val van brug Follega in de lucht met daaronder de tijdelijke brug

Tijdens de stremming kan het auto- en landbouwverkeer omrijden volgens de route op het kaartje (zie het omleidingskaartje brug Follega).

Wegwerkzaamheden Woudsend - Spannenburg

Gelijktijdig met de werkzaamheden aan de brug is ook de provinciale weg tussen de rotonde Woudsend en de afslag busstation Spannenburg toe aan groot onderhoud. Dat betekent dat de weg een nieuwe laag asfalt krijgt. Vanaf dinsdag 6 april t/m vrijdag 23 april is de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. De omleidingsroutes van beide projecten zijn op elkaar afgestemd. (zie omleidingskaartje <kaartje Woudsend - Spannenburg>)

De werkzaamheden zorgen ervoor dat de buslijn tijdens de stremming een alternatieve route rijdt. Reizigers kunnen opstappen bij andere haltes. Meer info hierover is te vinden op de website van Arriva.

Tevens biedt Arriva Opstappers aan, dit zijn bestelbusjes die op afroep beschikbaar zijn. Een Opstapper vanaf de reguliere halte richting Spannenburg en één vanaf een tijdelijke halte aan de zuidzijde richting Lemmer. De busjes moeten minimaal een uur van te voren worden gereserveerd via 0800 – 2802803 of op www.arriva.nl

Vaarverkeer

Door werkzaamheden is van 1 november 2020 tot medio april 2021 geen doorgang mogelijk voor vaarverkeer hoger dan 1,5 meter. Tijdens de werkzaamheden van 30 maart tot en met 14 april is de brug helemaal gestremd. Het vaarverkeer, met name beroepsvaart, kan omvaren via de Skaster Rien en de Jaansleat..

Renovatie

De renovatie van de brug Follega is gestart in november. De aannemer plaatste een kraan om de bovenbouw en het dek van de brug te takelen. Het dek ging op transport naar Emmen voor een nieuwe bovenlaag. In de machinefabriek is de renovatie van het brugdek in volle gang.

Werkplaats Machinefabriek met onderdelen

Planning

  • 2 november 2020  -  Start werkzaamheden;
  • 10 t/m 12 november - Stremming voor het verkeer, verwijderen brugdek en demontage brug;
  • 2 november 2020- half april 2021 - Stremming scheepvaart, beperkte doorvaarthoogte;
  • 8 maart Plaatsen Hameitorens;
  • 30 maart Transport balans en val;
  • 30 maart – 14 april Plaatsen balans en val;
  • 14 april brug weer in gebruik voor het weg- en scheepvaartverkeer;
  • Na 14 april Plaatsen camera’s en aansluiten brug op afstandsbediening;
  • Begin mei Brug Follega is klaar!

Vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met ons klantencontactcentrum via 058 - 292 59 25 en vraag naar projectleider Hotze Brouwer of via provincie@fryslan.frl.

Pagina opties