Onderhoud en beheer van oevers en vaarwegen

Fryslân is rijk aan 850 km vaarwegen en 1700 km oevers. Op dit moment is het beheer en onderhoud van deze vaarwegen en oevers versnipperd of niet geregeld.

Dit jaar voeren we gesprekken met overheden, belangenorganisaties en particulieren, zodat we een goed beeld krijgen van de huidige situatie. Vanuit die situatie schrijven we samen met Wetterskip Fryslân en de Friese gemeenten een gedegen plan.

Naar verwachting nemen Provinciale Staten in 2020 een besluit over hoe het beheer en onderhoud in Fryslân geregeld gaat worden.

Meer weten?

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via provincie@fryslan.frl of telefonisch via 058 - 292 59 25.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.